Galenuslaan 1, Groningen Zondags om 9:30 en 16:30


Contact


Refajahkerk

Galenuslaan 1
9728 JA Groningen
050 525 1554
9702 KB Groningen

Predikanten

Willem de Graaff
w.l.de.graaff@hetnet.nl
050-3642754
Gerrit Timmermans
gtimmermans@kpnmail.nl
050-364- 3818

Koster

Anne Zeilstra
06-24227444
koster@pleinzuid.nl

Pastoraal werker

Jetze Muurling
Muurling.gr@home.nl
06-5129 3335

Scriba

scribazuid@gmail.com

Kerkelijk bureau

Rian Janze
kerkelijkbureaurefajah@gmail.com
050-527 1277

Preekvoorziening

preekvoorziening@groningen-z.gkv.nl

Kerkblad Plein Zuid / Medelingenblad

redactie@pleinzuid.nl

Beamteam

beamteam@pleinzuid.nl