Galenuslaan 1, Groningen Zondags om 9:30 en 16:30


Hart voor Zuid


Hart Voor Zuid is een beweging die ontstaan is vanuit de Refajahkerk. We willen er graag zijn voor de mensen in Groningen zuid en geven hier op verschillende manieren invulling aan.

HVZ Diensten

Hart Voor Zuid diensten zijn speciaal gericht op geïnteresseerde wijkgenoten. Het zijn diensten met een persoonlijk en kleinschalig karakter. Tijdens deze dienst zal een spreker een thema bespreken. Daarnaast willen wij tijdens deze diensten delen wie God voor ons is en Hem grootmaken door te zingen en te bidden. Na afloop van deze diensten is nog gelegenheid om met andere wijkgenoten en gemeenteleden in gesprek te gaan

Meer info over de HVZ diensten