Galenuslaan 1, Groningen Zondags om 9:30 en 16:30


Wat we geloven


Wij geloven in God, de Vader

Hij is machtig, hij heeft jou, mij, de wereld, ja alles wat bestaat gemaakt. Hij kent je verleden, heden en toekomst.

Wij geloven in Jezus, Zijn enige Zoon

Jezus is onze Redder, Hij heeft zich, gedreven door een ultieme liefde, laten kruisigen voor onze fouten en tekortkomingen. Hij is gestorven, begraven maar ook weer opgestaan! Hij heeft de dood overwonnen en zo de weg naar God weer vrij gemaakt. Door Hem mag je nu weer naderen tot God.

Wij geloven in de Heilige Geest

De Geest van God die ons door Hem gegeven wordt doet ons geloven in Hem en leven voor Hem.

Wij geloven in Gods Woord, de Bijbel

De Bijbel is Gods betrouwbare boodschap voor de mensen. Het verteld ons wat Hij heeft gedaan en wil doen.

Wij geloven in Gods radicale liefde

Gods liefde overwint alles. Wat we als mensen ook hebben gedaan, wat ons verleden ook is. Gods radicale liefde is de boodschap voor elk mens op aarde. Hij verlangt ernaar dat iedereen weer leeft in verbondenheid met Hem. De vraag aan ons is wat wij doen met die uitnodiging.

Wij geloven in Gods rechtvaardige oordeel

Iedereen zal verantwoording moeten afleggen over zijn of haar leven. Jezus zal als deze aarde ten einde komt daarover een rechtvaardig oordeel vellen. Als we vertrouwen op onszelf zouden we voor eeuwig verloren zijn maar wie vertrouwt op Jezus en in Hem gelooft die mag uitzien naar een eeuwig leven.

Wij geloven in de kerk

De kerk is Gods gezin. Het zijn de mensen die God gered heeft. De kerk is universeel en kent verschillende vormen maar heeft één hoofd: dat is Jezus.

Wij geloven in de doop

God toont in de doop dat Hij ons onvoorwaardelijk liefheeft en accepteert. De doop is voor ons Zijn teken van eeuwige trouw.

Wij geloven in de toekomst

We leven op aarde met de zekerheid dat we straks eeuwig met God en Zijn andere kinderen zullen leven. We hebben daarom een geweldige toekomst, een heerlijk perspectief voor elke dag.